Điều khoản sử dụng website - FPT IS - Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

Điều khoản sử dụng website

Cập nhật lần cuối ngày: 20/02/2024

FPT Information System (FPT IS) – Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số. Chúng tôi song hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp trong mục tiêu tận dụng hiệu quả công nghệ nhằm mang lại giải pháp phát triển bền vững.

Trang web với tên miền https://fpt-is.com/ thuộc quyền sở hữu và quản lý của FPT IS (sau đây gọi chung là “Website”). Để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất khi sử dụng Website , FPT IS thiết lập những điều khoản sử dụng chi tiết và minh bạch. Dưới đây là chi tiết về các điều khoản này:

1. Chấp nhận điều khoản và điều kiện sử dụng

Người dùng vui lòng đọc kỹ để hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trước khi sử dụng Website của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng và truy cập Website, người dùng đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng Website, chính sách bảo mật, chính sách sử dụng cookie và các chính sách, quy định khác chúng tôi đăng tải trên Website và được điều chỉnh, bổ sung tại từng thời điểm.

Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường trực tuyến tích cực, mang lại giá trị và tiện ích cho người dùng.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, mã nguồn, logo, nhãn hiệu, tên thương mại, dữ liệu đều là tài sản thuộc quyền sở hữu của FPT IS hoặc được sự đồng thuận của các đối tác, được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác. Bất kỳ hành vi thay đổi, công khai, chuyển giao, xóa, hủy, giả mạo, di chuyển, tiết lộ, trình bày, sao chép hay sử dụng hoặc bất kỳ hành vi nào khác đối với những nội dung này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của FPT IS là hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi có quyền lập tức tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập/quyền sử dụng Website của người dùng mà không cần thông báo trước, áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của chúng tôi và yêu cầu bồi thường mọi thiệt hại nếu người dùng vi phạm quy định tại Mục 2 này và/hoặc các nội dung khác tại điều khoản sử dụng Website.

3. Trách nhiệm và cam kết của người dùng

Người dùng cam kết không thực hiện các hành động có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật, uy tín và hoạt động hợp pháp của Website cũng như FPT IS. Mọi hành vi tấn công mạng hay phát tán nội dung độc hại là nghiêm cấm và FPT IS có toàn quyền xử lý theo quy định nội bộ và/hoặc quy định pháp luật.

Người dùng cam kết: (i) tuân thủ điều khoản sử dụng Website này, các chính sách, quy định của FPT IS được đăng tải trên Website và các nội dung điều chỉnh, bổ sung tại từng thời điểm; (ii) không sử dụng các thông tin trên Website nhằm mục đích thương mại hoặc mục đích bất hợp pháp; (iii) không trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện hành vi vi phạm điều khoản sử dụng, vi phạm pháp luật khi truy cập, sử dụng Website và các nội dung trên Website; (iv) trích dẫn nguồn và giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của FPT IS khi sử dụng, cung cấp bất kỳ thông tin nào từ Website này.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

FPT IS cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng với các biện pháp an ninh cao nhất. Mọi thông tin đăng ký, giao dịch và tương tác trên Website đều được quản lý và bảo mật đảm bảo.

Người dùng có nghĩa vụ tự bảo mật các thông tin cá nhân của người dùng khi truy cập, sử dụng Website, bao gồm nhưng không giới hạn tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin tài khoản, và chịu mọi trách nhiệm nếu làm lộ, lọt, mất hoặc gây tổn thất đối với các thông tin này.

Người dùng sẽ lập tức thông báo cho FPT IS trường hợp sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của mình hoặc bất kỳ vi phạm nào khác liên quan đến bảo mật thông tin trên Website. FPT IS không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, thiệt hại, tổn thất, sai sót, sự cố bảo mật của thông tin cá nhân người dùng: (i) do lỗi hoặc sự chủ quan của người sử dụng với bất kỳ lý do vô tình hay cố ý nào; hoặc (ii) không được người dùng thông báo cho FPT IS.

5. Liên kết với trang web bên ngoài

Website có thể chứa liên kết tới các trang web bên thứ ba. FPT IS không chịu trách nhiệm về các trang web bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn về tính hợp pháp, an toàn, bảo mật, nội dung và chính sách bảo mật, cũng như việc người dùng truy cập, sử dụng những trang web này. Theo đó, người dùng tự chịu trách nhiệm với việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba.

6. Thay đổi điều khoản

FPT IS có quyền thay đổi, bổ sung và/hoặc lược bỏ điều khoản quy định tại Điều khoản sử dụng website này mà không cần thông báo trước. Người dùng được khuyến khích kiểm tra định kỳ để cập nhật những nội dung thay đổi, bổ sung hoặc lược bỏ.

Những nội dung thay đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải trên Website và FPT IS mặc nhiên hiểu là đã có sự chấp thuận, tuân thủ của người dùng khi người dùng truy cập Website.

Website có thể sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm tốt nhất và được quy định cụ thể tại chính sách sử dụng cookie của chúng tôi tại đây. Người dùng có quyền quản lý cookie qua cài đặt trình duyệt.

8. Miễn trừ trách nhiệm

Trong phạm vi được pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép, FPT IS cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng Website sẽ không có lỗi vận hành, đảm bảo an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời và phù hợp với mục đích sử dụng của các thông tin hiển thị.

FPT IS không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, mất mát, thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào phát sinh từ Website và việc truy cập, sử dụng Website, bao gồm nhưng không giới hạn mất dữ liệu, gián đoạn dịch vụ hoặc hậu quả pháp lý.

Đối với quá trình truyền tín hiệu và tải thông tin, chúng tôi không bảo đảm về việc các đường truyền dữ liệu: (i) không bị chậm, gián đoạn, lỗi, mất tín hiệu với nguyên nhân từ các thiết bị truyền phát không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi; (ii) không chứa đựng virus, nhiễm các chương trình gây hại; hoặc (iii) không có tổn thất đối với hệ thống, phần mềm, thiết bị. hạ tầng của người dùng.

Người dùng cam kết bồi thường, giữ cho FPT IS cùng toàn bộ nhân viên, người quản lý, đại diện, đại lý, công ty thành viên, bên thứ ba liên quan của FPT IS không bị liên đới trách nhiệm trong các vụ kiện tụng, tranh chấp, các thiệt hại, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi phí thuê luật sư) phát sinh từ và liên quan đến việc người dùng truy cập, sử dụng Website này.

9. Điều khoản chung

Mọi tranh chấp phát sinh từ và liên quan đến điều khoản sử dụng Website này sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật bởi Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Việc FPT IS không thực hiện bất kỳ quyền hoặc nội dung nào tại điều khoản sử dụng Website này sẽ không được coi là FPT IS từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Đồng thời, không một sự miễn trừ nào của FPT IS đối với hành vi vi phạm điều khoản sử dụng Website này của người dùng đồng nghĩa với việc miễn trừ các hành vi vi phạm tiếp theo hoặc hệ quả của hành vi vi phạm đó.

Nếu bất kỳ nội dung nào của điều khoản sử dụng Website này bị cấm, bị coi là vô hiệu hoặc không có giá trị thi hành, thì việc nghiêm cấm, vô hiệu hoặc không có giá trị thi hành đó không làm ảnh hường tới hiệu lực hoặc khả năng thực thi của bất kỳ nội dung nào khác trong điều khoản sử dụng Website này.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email tại email: [email protected] để được hỗ trợ và biết thêm thông tin chi tiết.

Điều khoản sử dụng Website này có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Chia sẻ: