Ứng dụng Quản lý thuế TNCN - FPT IS

Ứng dụng Quản lý thuế TNCN

Rectangle 2921Trong những năm 2009 – 2012, FPT đã nỗ lực hợp tác với các đối tác quốc tế để phối hợp cùng ngành thuế triển khai ứng dụng Quản lý thuế TNCN (PIT).

Đến năm 2012 đã hoàn tất việc triển khai tại các Cục/Vụ trực thuộc Văn phòng Tổng cục Thuế, 63 Cục Thuế và 672 Chi cục Thuế trên phạm vi toàn quốc, nhằm tự động hoá các chức năng trong công tác quản lý thuế TNCN trên cơ sở ứng dụng CNTT nhằm đạt hiệu quả quản lý cao, góp phần triển khai thành công Luật thuế TNCN có hiệu lực từ năm 2009. Đây là phần mềm quản lý số lượng đối tượng lớn nhất từ trước đến nay của khu vực Đông Nam Á, quản lý 34 triệu cá nhân nộp thuế, trong đó có 14 triệu người nộp thuế phi nông nghiệp; phục vụ khoảng 7.000 cán bộ thuế.

Img Contact

Đăng ký nhận tin tức mới nhất từ FPT IS

    Tôi đồng ý chia sẻ thông tin và đồng ý với Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân