Hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064-1

Hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064-1

Khi các công ty nỗ lực hướng đến trách nhiệm với môi trường, việc lựa chọn các tiêu chuẩn phù hợp để đo lường dấu chân carbon là rất quan trọng. ISO 14064 và ISO 14067 cung cấp các công cụ hữu ích cho mục đích này. Hãy cùng phân tích sự khác biệt và giúp bạn quyết định hướng đi nào phù hợp cho công ty của mình.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến:

 • Các loại kiểm kê khí nhà kính
 • Sự khác biệt giữa ISO 14064 và ISO 14067
 • Lợi ích của việc đạt được chứng nhận ISO 14064
 • So sánh ISO 14064 với Giao thức Khí Nhà Kính (GHG Protocol)
 • Cách thức thực hiện kế toán Khí Nhà Kính (GHG) theo tiêu chuẩn ISO 14064-1

1.   Hiểu các loại kiểm kê khí nhà kính

Có ba loại chính trong kế toán khí nhà kính (GHG), mỗi loại tập trung vào hướng phân tích riêng biệt.

 • Kiểm kê mức độ tổ chức (Doanh nghiệp)tổng hợp tổng lượng khí thải của một tổ chức từ các hoạt động trong quá khứ, so sánh dữ liệu này với một năm cơ sở để đo lường mức độ giảm hoặc tăng.
 • Kiểm kê mức độ dự ánước tính lượng khí thải tiềm năng mà một dự án sẽ tránh được trong tương lai. Điều này bao gồm việc tạo ra một kịch bản “điều gì sẽ xảy ra nếu” làm cơ sở và đo lường mức giảm GHG thực tế so với điểm chuẩn giả định này.
 • Kiểm kê mức độ sản phẩmsử dụng Đánh giá Vòng đời (LCA) để định lượng tác động môi trường của một sản phẩm hoặc dịch vụ trong toàn bộ vòng đời của nó. Cách tiếp cận này kết hợp cả dữ liệu khí thải lịch sử và dự kiến, và giống như kế toán tổ chức, thường so sánh kết quả với một năm cơ sở để theo dõi tiến trình theo thời gian.

Picture1 1718331916

Tiêu chuẩn Doanh nghiệp – ISO 14064-1:2018

 • Trọng tâm: Tổng hợp dữ liệu phát thải từ tất cả các hoạt động của một tổ chức.
 • Dữ liệu: Xem xét lượng khí thải đã phát sinh.
 • Phân tích: So sánh lượng khí thải hiện tại với một năm cơ sở trước đó để đánh giá tiến độ hoặc thay đổi.

Dự án – ISO 14064-2:2019

 • Trọng tâm: Ước tính lượng khí thải nhà kính (GHG) mà một dự án cụ thể sẽ ngăn ngừa trong tương lai.
 • Phân tích: So sánh kịch bản “điều gì sẽ xảy ra nếu?” (nếu không có dự án) với lượng khí thải dự kiến khi có dự án để tạo đường cơ sở.
 • Đánh giá: Đo lường mức giảm khí nhà kính GHG thực tế đạt được theo thời gian (từ Năm 1 trở đi) so với đường cơ sở.

Sản phẩm – ISO 14040 hoặc ISO 14067

 • Trọng tâm: Sử dụng Đánh giá Vòng đời (LCA) để đánh giá tổng tác động môi trường của một sản phẩm hoặc dịch vụ trong suốt vòng đời.
 • Dữ liệu: Kết hợp dữ liệu phát thải trong quá khứ với dự báo cho lượng khí thải trong tương lai.
 • Phân tích: Tương tự như kế toán tổ chức, so sánh lượng khí thải với một năm cơ sở trước đó để theo dõi các thay đổi liên quan đến vòng đời của sản phẩm.

Picture2 1718331921

Các thành khác nhau của ISO 14064

2.   ISO 14064 vs ISO 14067

Hai tiêu chuẩn ISO chính được sử dụng để tính toán khí nhà kính (GHG) là ISO 14064 và ISO 14067. Mặc dù có chung một số nguyên tắc cốt lõi, nhưng chúng có các mục đích và phạm vi ứng dụng riêng biệt. Sau đây là bảng tóm tắt các điểm khác biệt chính:

Tính năng ISO 14064 ISO 14067
Phạm vi Phát  thải khí nhà kính trong toàn tổ chức Phát  thải GHG dành riêng cho sản phẩm
Tập trung Đo lường và báo cáo lượng khí thải hiện có Định lượng lượng khí thải carbon của sản phẩm
Tiêu chuẩn (bộ) Loạt bài gồm ba phần:

·        Phần 1 – Cấp độ tổ chức

·        Phần 2 – Cấp độ dự án

·        Phần 3 – Xác minh

Tiêu chuẩn đơn
Mục đích Theo dõi cắt giảm, thông báo chiến lược nội bộ và hỗ trợ báo cáo bên ngoài Xác định các điểm nóng phát thải trong vòng đời sản phẩm, tạo điều kiện cải tiến, cung cấp cơ sở ghi nhãn môi trường
Nguyên tắc chính Sự phù hợp, đầy đủ, nhất quán, chính xác, minh bạch Sự phù hợp, đầy đủ, nhất quán, chính xác, minh bạch
Trường hợp sử dụng Báo cáo ESG, thiết lập các mục tiêu giảm phát thải, các dự án bù đắp carbon, báo cáo CBAM. Dấu chân carbon cấp sản phẩm, dán nhãn sinh thái, quản lý phát thải chuỗi cung ứng

 

Như bảng phía trên mô tả, sự khác biệt chính giữa ISO 14064 và ISO 14067 nằm ở phạm vi và trọng tâm của chúng. ISO 14064 cung cấp một khuôn khổ toàn diện để quản lý tổng lượng phát thải GHG của một tổ chức. Tiêu chuẩn này giúp các công ty theo dõi tác động môi trường của họ, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và báo cáo lượng khí thải của họ cho các bên liên quan. Ngược lại, ISO 14067 là một tiêu chuẩn dành riêng cho sản phẩm. Nó cung cấp một phương pháp luận để tính toán dấu chân carbon của một sản phẩm cụ thể trong toàn bộ vòng đời của nó, từ khai thác nguyên liệu thô đến thải bỏ. Thông tin này có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất môi trường của sản phẩm, đưa ra chiến lược thiết kế thân thiện với môi trường và truyền đạt tác động môi trường của sản phẩm đến người tiêu dùng.

Picture3 1718331924

ISO 14064 vs ISO 14067

Các công ty sử dụng ISO 14064 để thiết lập mức cơ sở về lượng khí thải nhà kính của họ, đặt các mục tiêu giảm phát thải dựa trên cơ sở khoa học, báo cáo tiến độ của họ cho các nhà đầu tư và các bên liên quan khác, đồng thời xác thực tính hiệu quả của các dự án bù đắp carbon. Mặt khác, các nhà sản xuất và nhà thiết kế sản phẩm sử dụng ISO 14067 để xác định dấu chân carbon của sản phẩm trong toàn bộ vòng đời. Dữ liệu này hỗ trợ các sáng kiến dán nhãn sinh thái, đưa ra quyết định thiết kế sản phẩm thân thiện môi trường nhằm giảm lượng khí thải và giúp quản lý lượng khí thải trong các chuỗi cung ứng phức tạp.

3.   Hiểu ISO 14064-1 và lợi ích

ISO 14064-1 là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, giúp các doanh nghiệp đo lường và báo cáo lượng phát thải khí nhà kính (GHG) của họ. Hãy coi đây như cuốn sổ quy tắc hướng dẫn theo dõi tác động môi trường từ hoạt động kinh doanh của bạn.

Picture4 1718331927

Tại sao doanh nghiệp cần quan tâm?

 • Quyết định dựa trên dữ liệu: Dữ liệu khí thải chính xác cho phép bạn thiết lập mức cơ sở, đặt mục tiêu giảm phát thải thực tế và theo dõi tiến trình hướng tới các mục tiêu bền vững.
 • Kỳ vọng của các bên liên quan:Các nhà đầu tư, khách hàng và cơ quan quản lý ngày càng yêu cầu tính minh bạch về hoạt động môi trường của công ty.
 • Lợi thế cạnh tranh: Thể hiện hành động khí hậu chủ động có thể nâng cao danh tiếng thương hiệu và mở ra cơ hội thị trường mới.

Các khái niệm chính trong ISO 14064-1

 • CO2e (Carbon Dioxide Equivalent – Tương đương Carbon Dioxide):Các khí nhà kính khác nhau (như metan hoặc oxit nitơ) có tác động khác nhau đến sự nóng lên toàn cầu. CO2e cung cấp một đơn vị tiêu chuẩn để đo lường và so sánh chúng.
 • Các hạng mục phát thải:Tiêu chuẩn phân loại lượng khí thải thành sáu hạng mục, bao gồm lượng khí thải trực tiếp từ các hoạt động của công ty bạn, lượng khí thải gián tiếp từ năng lượng bạn mua và lượng khí thải trong toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn.

Sử dụng ISO 14064-1 mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn bằng cách:

 • Xác định các điểm nóng phát thải:Xác định các nguồn phát thải lớn nhất cho phép các chiến lược giảm phát thải có mục tiêu.
 • Thông tin hỗ trợ ra quyết định: Dữ liệu về dấu chân môi trường của bạn hướng dẫn các lựa chọn về đầu tư, thiết kế sản phẩm và cải tiến hoạt động.
 • Cung cấp một nền tảng đáng tin cậy: Tuân thủ tiêu chuẩn đảm bảo rằng báo cáo của bạn đáng tin cậy và phù hợp với các thông lệ tốt nhất trong ngành.

Picture5 1718331929

4.   ISO14064-1 vs GHG Protocol

Đối với các doanh nghiệp đang tìm cách thiết lập một hệ thống mạnh mẽ cho kế toán và báo cáo khí nhà kính (GHG), hai khuôn khổ nổi bật xuất hiện: ISO 14064-1 và Nghị định thư GHG. Mặc dù cả hai đều chia sẻ mục tiêu thúc đẩy tính minh bạch xung quanh tác động môi trường của một tổ chức, nhưng chúng khác nhau về cấu trúc và lĩnh vực nhấn mạnh. Bảng sau đây cung cấp so sánh song song để giúp bạn hiểu sự khác biệt chính giữa hai framework này.

Picture6 1718331932

ISO 14064-1 là một khuôn khổ được tiêu chuẩn hóa, trong khi Nghị định thư GHG cung cấp một bộ công cụ linh hoạt. ISO 14064-1 tập trung hơn vào báo cáo, trong khi Nghị định thư GHG bao gồm  các quy trình kế toán, báo cáo và xác minh.

Cả ISO 14064-1 và Nghị định thư GHG đều bổ sung cho nhau. Bạn có thể sử dụng Nghị định thư GHG để phát triển hàng tồn kho GHG của mình và sau đó tuân theo ISO 14064-1 để đảm bảo báo cáo của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc.

Tính năng ISO 14064-1 Nghị định thư GHG
Mục đích Quy định các nguyên tắc và yêu cầu để định lượng và báo cáo phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp tổ chức Cung cấp chuẩn mực kế toán và báo cáo cho các doanh nghiệp, tổ chức để quản lý và báo cáo phát thải khí nhà kính
Phạm vi Cấp độ tổ chức Có thể được sử dụng ở cấp độ tổ chức, dự án hoặc sản phẩm
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn đơn Bộ tiêu chuẩn và hướng dẫn
Tập trung Định lượng và báo cáo Kế toán, báo cáo và xác minh
Xác minh Không bắt buộc, nhưng có thể được xác minh bởi bên thứ ba Xác minh là tùy chọn, nhưng được khuyến khích
Lợi ích Hợp lý hóa kế toán GHG, cải thiện tính minh bạch, thông báo cho việc ra quyết định Cung cấp một khuôn khổ linh hoạt, thúc đẩy tính nhất quán, nâng cao uy tín

Picture7 1718331936

5.   Cách thực hiện kiểm kê khí nhà kính ISO14064-1

Khi bạn đã chọn khuôn khổ của mình (ISO 14064-1 hoặc Nghị định thư GHG), bạn có thể chuyển qua các bước của quy trình kế toán carbon. Dưới đây là bảng phân tích các giai đoạn chính liên quan:

Picture8 1718331940

5.1. Xác định Phạm vi

 • Rannh Giới Tổ chức: Xác định cơ sở, hoạt động hoặc công ty con nào được bao gồm trong việc tính toán phát thải.
 • Các loại khí nhà kính (GHG): Xác định xem bạn sẽ chỉ tính các khí chính trong Nghị định thư Kyoto (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) hay mở rộng sang các khí khác có tác động đáng kể.
 • Cách tiếp cận: Chọn giữa ranh giới kiểm soát hoạt động hoặc tài chính, và quyết định xem nên sử dụng phương pháp kế toán lượng khí thải dựa trên vị trí hay thị trường cho nguồn năng lượng mua vào (Phạm vi 2).

5.2. Thu thập Dữ liệu

 • Dữ liệu Hoạt động: Thu thập thông tin về các hoạt động dẫn đến phát thải – tiêu thụ nhiên liệu, sử dụng điện, khối lượng nguyên liệu thô, khoảng cách vận chuyển, sản xuất chất thải, v.v.
 • Hệ số Phát thải: Xác định các hệ số phát thải đáng tin cậy và phù hợp nhất cho từng loại hoạt động. Các hệ số này chuyển đổi dữ liệu hoạt động thành lượng khí thải GHG (ví dụ: lấy từ IPCC hoặc cơ sở dữ liệu của chính phủ).

5.3. Tính toán Lượng Phát thải

 • Tính toán: Nhân dữ liệu hoạt động với hệ số phát thải cho từng nguồn phát thải và loại GHG để có được lượng khí thải được tính bằng CO2e.
 • Tổng hợp: Cộng tổng lượng khí thải từ tất cả các nguồn trong phạm vi được xác định của bạn. Cân nhắc báo cáo riêng Phạm vi 1 (trực tiếp), Phạm vi 2 (năng lượng gián tiếp) và Phạm vi 3 (gián tiếp khác).

5.4. Báo cáo

 • Kiểm kê GHG: Tóm tắt dữ liệu khí thải của bạn vào một báo cáo rõ ràng, có cấu trúc, bao gồm phương pháp luận, nguồn dữ liệu và bất kỳ giả định nào được đưa ra.
 • Truyền thông: Chia sẻ những phát hiện của bạn với các bên liên quan (nhà đầu tư, khách hàng, cơ quan quản lý, v.v). Nhấn mạnh các nỗ lực giảm phát thải và tiến độ đạt được các mục tiêu đề ra.

Cân nhắc quan trọng:

 • Phần mềm tự động: Giống như kế toán tài chính, kế toán carbon (kế toán GHG) có thể yêu cầu nhiều dữ liệu đầu vào và quy trình thủ công, dẫn đến rủi ro không chính xác và không thống nhất cao hơn.
 • Tiêu chuẩn: Tuân thủ ISO 14064 và Giao thức GHG để có các thông lệ tốt nhất và độ tin cậy.
 • Xác minh: Cân nhắc xác minh của bên thứ ba để nâng cao độ tin cậy của báo cáo GHG.
 • Cải tiến liên tục: Thường xuyên xem xét quy trình của bạn, đánh giá lại dữ liệu và cập nhật kho hàng của bạn khi có thay đổi trong doanh nghiệp của bạn.

Trong khi ISO 14064-1 tập trung vào việc định lượng và báo cáo lượng khí thải nhà kính, tiêu chuẩn này cũng cho phép bạn có thể lựa chọn việc xác minh kho hàng GHG của mình. Điều này bao gồm:

 • ISO 14064-3: Tiêu chuẩn bổ sung này trong bộ tiêu chuẩn ISO 14064 phác thảo các nguyên tắc và quy trình xác thực và xác minh GHG.
 • Cơ quan Xác minh Được Công nhận: Liên hệ với cơ quan xác minh bên thứ ba được công nhận theo ISO 14065 (tiêu chuẩn dành riêng cho các cơ quan xác minh GHG). Họ sẽ kiểm tra chặt chẽ các tính toán, phương pháp luận và nguồn dữ liệu của bạn để đảm bảo tuân thủ ISO 14064-1.
 • Tuyên bố Xác minh: Sau khi hoàn thành thành công, bạn sẽ nhận được một tuyên bố hoặc chứng chỉ chính thức xác nhận rằng kiểm kê GHG của bạn đã được xác minh độc lập.

VertZéro, Đối tác Tối ưu của Bạn trong Chuyển Đổi Xanh, có thể giúp bạn điều hướng những phức tạp của kế toán GHG một cách dễ dàng. Chúng tôi cung cấp một bộ dịch vụ toàn diện được thiết kế để:

 • Đơn giản hóa quá trình kế toán GHG: Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước, đảm bảo kiểm kê của bạn chính xác, hiệu quả và phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 14064-1.
 • Tự động hóa việc thu thập và phân tích dữ liệu: Tận dụng công nghệ tiên tiến của chúng tôi để hợp lý hóa việc thu thập và phân tích dữ liệu, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nguồn lực quý báu.
 • Đẩy nhanh hành trình đạt chứng nhận ISO 14064-1: Lợi ích từ thành tích đã được chứng minh và chuyên môn của chúng tôi để đạt được xác minh trong khung thời gian ngắn hơn.

Phần lớn các công ty đều không hoàn thành hành trình chuyển đổi xanh một mình. Hãy hợp tác với VertZéro và mở ra những lợi ích của:

 • Nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy cho các bên liên quan
 • Giảm tác động môi trường và chi phí hoạt động
 • Một lợi thế cạnh tranh trong thị trường hướng đến sự bền vững
Bài viết độc quyền của chuyên gia FPT IS

Tác giả Phạm Tuân – Giám đốc sản phẩm VertZero

Chia sẻ:
FPT IS

FPT IS

Img Contact

Đăng ký nhận tin tức mới nhất từ FPT IS

  Tôi đồng ý chia sẻ thông tin và đồng ý với Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân