Dịch vụ bảo hành UPS tại Hà Nội - FPT IS

Dịch vụ bảo hành UPS tại Hà Nội

  • Dịch vụ bảo hành mở rộng toàn bộ UPS 20KVA- 36 tháng : SL 2
  • Dịch vụ bảo hành mở rộng toàn bộ UPS 10KVA – 36 tháng  : SL 2
  • Dịch vụ bảo hành mở rộng toàn bộ UPS 5KVA – 36 tháng   : SL 2
  • Địa điểm : Tại Hà Nội
  • Thời gian cần báo giá : trước 12 giờ ngày 20/03/2024
  • Liên hệ gửi báo giá : [email protected][email protected]
Chia sẻ:
Img Contact

Đăng ký nhận tin tức mới nhất từ FPT IS

    Tôi đồng ý chia sẻ thông tin và đồng ý với Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân