Managed Service 24x7 Cho Ngân Hàng Standard Chartered - FPT IS

Managed Service 24×7 Cho Ngân Hàng Standard Chartered

2408.02.B1                             Managed Service 24×7 Cho Ngân Hàng Standard Chartered

Tên gói thầu                           Managed Service 24×7 Cho Ngân Hàng Standard Chartered

Đơn vị mời thầu                      CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

Mô tả công việc                      Thực hiện các công việc theo Scope bên dưới

 

Địa điểm thực hiện :               TPHCM

 

 

Scope of Work Manged Service

Danh sách các máy chủ và các thiết bị cần quản trị
STT   Số lượng Hệ điều hành  
  Server physical 4 Vcenter / Vsphere / Vmware  
1 Server Ảo hóa (Production)  
Server App 2 Ubuntu 18.04.6 LTS  
Server Web 2 Ubuntu 18.04.6 LTS  
Server DB 2 MS Window Server 2019 SQL Enterprise 2019 (High Avaiable Always-on)
2 Server Ảo hóa (Testing & UAT)      
  Server App 1 Ubuntu 18.04.6 LTS  
  Server Web 1 Ubuntu 18.04.6 LTS  
  Server DB 1 MS Window Server 2019 SQL Enterprise 2019
2. Thiết bị tường lửa  
Fortigate 1 Linux Virtual Appliance
3. Thiết bị cân bằng tải  
Citrix ADC VPX (200) 1 Linux NetScaler Virtual Appliance

 

  1. Chi phí dịch vụ cài đặt và cấu hình ban đầu:

Scope:

  • Cài đặt OS Ubuntu 18.4 , window server std 2019
  • Cài đặt DB SQL Ent 2019. Cấu hình SQL Always-On
  • Khởi tạo và cấu hình các DB theo yêu cầu.
  • Cấu hình Firewall Fortinet : tạo rule policty theo yêu cầu KH, phối hợp cấu hình VPN Site 2 Site với KH
  • Cấu hình Citrix Load balancing: Cấu hình load balancing SFPT, web services

 

 

  1. Chi phí Managed Service :

 

STT Level Hạng Mục Ghi chú
1 Managed Service
1.1   Monitoring 24/7 – Giám sát hoạt động hệ thống
1.2 – Giám sát tài nguyên RAM, CPU, Network, IOPS realtime.

– Giám sát tài nguyên GPU

1.3 – Giám sát dữ liệu về sử dụng tài nguyên máy ảo realtime, trong tuần, trong tháng.
1.4 – Giám sát chi tiết các Audit log và Action log của người dùng và nhóm người dùng
1.5 Giám sát các services của ứng dụng : Apache, Tomcat , Ports ứng dụng
1.6 Giám sát replicate DB SQL (HA Always-On)

Giám sát service DB SQL

1.7 Giám sát Traffic Citrix loadbalacing
1.8 Giám sát backup job Veem backup, backup job DB SQL, Replicate DC – DR
1.9 – Tiếp nhận thông tin yêu cầu, sự cố từ khách hàng
1.10 – Gửi ra các cảnh báo kịp thời khi có sự cố liên quan đến hệ thống
2.1   Instances –  Hỗ trợ tạo instance/VM theo yêu cầu của KH
2.2 – Tạo sao lưu snapshot Instance khi có yêu cầu và Standby support  (24/7) trong quá trình team Software deploy các tính năng mới hoặc patching ứng dụng.
2.3 Hỗ trợ cấu hình Citrix loadbacing cho các ứng dụng khác khi có yêu cầu

Hỗ trợ cấu hình Citrix authentication , …..

2.4 Hỗ trợ cấu hình firewall khi có yêu cầu : Tạo các rule Security Groups mới khác, VPN site 2 site, Mở/ chặn port , Routing, NAT ….
2.5 Hỗ trợ tạo/ cấu hình thêm DB khi có yêu cầu.
2.6 Kiểm tra và lên plan patching Security OS định kỳ: window Server , Ubuntu .
2.7 – Thay đổi IP khác trong range IP cấp
2.8 – Thêm, bổ sung or xóa card network vào Instance
2.9 – Chỉnh sửa tên Instance và Security Group
2.10 – Thêm/ Detach volume mới vào/ ra khỏi Instance
2.11 – View Instance qua Console
2.12 – Đặt lại password Instance
2.13 – Tạm dừng/ tắt/ xóa Instance
2.14 – Thay đổi size cpu, ram, disk của instance
2.15 – Khóa 1 số chức năng thao tác với Instance
2.16 – Reboot cứng /mềm Instance
2.17 – Cài đặt lại Instance ban đầu
2.18 – Tạo ssh key để truy cập instance
2.19 – Define các thông số ram, cpu, disk để apply cho instance
2.20 – Upload image để tạo instance (Centos, Ubuntu…..)
2.21 Volumes – Tạo và mở rộng 1 phân vùng Volume
2.22 – Khởi chạy Instance từ volume
2.23 – Tạo 1 bản sao lưu snapshot volume
2.24 – Convert bản Volume Instance thành Image
2.25 – Xóa phân vùng Volume
2.26 Networks – Tạo Network Local
2.27 – Tạo vRouter và add Interface  để nat ra Internet
2.28 – Tạo rule permit/deny traffic truy cập vào Instance như: ICMP, SSH, RDP,…
2.29 – Tạo IP static và attach vào instance
2.30 Giải quyết sự cố – Tiếp nhận thông tin sự cố và xử lý các sự cố trong hệ thống
2.31 – Quản lý sự cố, vấn đề xảy ra trong hệ thống
2.32 – Quản lý các yêu cầu thay đổi trong hệ thống
2.33 Report (bằng tiếng anh) – Lập báo cáo sự cố và tình trạng hệ thống , rootcause, hướng giải quyết

– Báo cáo tài nguyên hàng tháng, hàng năm

2.34   Switch DC-DR –          Lên Plan chi tiết thực hiện chuyển đổi DC-DR

–          Hỗ trợ Switch DC site tới DR site và ngược lại khi có yêu cầu

 

 

Thời gian triển khai                12 tháng

Thời gian gửi báo giá              Trước 15h ngày 02/02/2024

Yêu cầu đối với nhà thầu        Đã có kinh nghiệm triển khai, từng triển khai ít nhất 3 dự án tương tự, đội ngũ triển khai nguồn lực đảm bảo thực hiện tốt, đúng tiến độ

Thông tin gửi báo giá              Đơn vị gửi chào giá tới hòm mail: [email protected]  , các thông tin cần làm rõ thêm vui lòng liên hệ Ms Tiên email: [email protected]

Quy định gửi báo giá              Tiêu đề mail là tiêu đề tên gói thầu; có địa chỉ và thông tin liên hệ với đơn vị khi cần trao đổi

 

Chia sẻ:
Img Contact

Đăng ký nhận tin tức mới nhất từ FPT IS

    Tôi đồng ý chia sẻ thông tin và đồng ý với Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân