Dịch vụ, nguồn lực tin học phần mềm – FPT IS

Dịch vụ, nguồn lực tin học phần mềm

Dự án xây dựng hệ thống Data Center khu vực miền Trung

Dự án xây dựng hệ thống Data Center khu vực miền Trung

Ngày hết hạn: 25/11/2023

Dịch vụ, nguồn lực tin học phần mềm
Triển khai thi công hệ thống mạng, lắp đặt UPS, lắp đặt thiết bị mạng cung cấp vật tư thi công (không bao gồm cung cấp thiết bị) cho...
Dịch vụ cho thuê 01 nhân sự IT trong 01 tháng cho SEKO

Dịch vụ cho thuê 01 nhân sự IT trong 01 tháng cho SEKO

Ngày hết hạn: 20/09/2023

Dịch vụ, nguồn lực tin học phần mềm
2308.01.E12 DỊCH VỤ CHO THUÊ 01 NHÂN SỰ IT TRONG 1 THÁNG CHO SEKO Tên gói thầu Dịch vụ cho thuê nhân sự IT Đơn vị mời thầu CHI...