Thi công hệ thống Data center tại Hà Nội - Đà Nẵng - HCM - Cần Thơ  - FPT IS

Thi công hệ thống Data center tại Hà Nội – Đà Nẵng – HCM – Cần Thơ 

Thông tin dự án : Thi công hệ thống Data center tại Hà Nội – Đà Nẵng – HCM – Cần Thơ

Thời gian khảo sát : Ngày 22/01/2024

Thời gian nhận báo giá : Chậm nhất ngày 17h ngày 25/01/2024

Thông tin gửi báo giá : Báo giá cần được gửi tới email : [email protected][email protected]

 

Hạng mục Nội dung
Triển khai lắp đặt nội thất phòng điều hành
Lắp đặt nội thất phòng điều hành
Cải tạo hệ thống nguồn Trung tâm điều hành
Triển khai hạ tầng kỹ thuật Trung tâm tích hợp dữ liệu
Lắp đặt hệ thống điện
Lắp đặt máy phát điện dự phòng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu
Lắp đặt hệ thống chống sét
Lắp đặt hệ thống UPS
Lắp đặt hệ thống cáp nguồn và phụ kiện
Lắp đặt ổ cắm, chiếu sáng
Lắp đặt hệ thống điều hòa
Lắp đặt hệ thống giám sát
Lắp đặt hệ thống an ninh
Lắp đặt hệ thống CCTV
Lắp đặt hệ thống cáp
Lắp đặt hệ thống xây dựng cải tạo  Trung tâm dư liệu
Lắp đặt trang thiết bị phòng NOC
Lắp đặt hệ thống PCCC
Lắp đặt và kết nối kênh truyền Internet
Triển khai lắp đặt Trung tâm điều hành thông minh và hệ thống màn hình ghép hội trường lớn
Lắp đặt hệ thống màn hình ghép tại Trung tâm điều hành
Lắp đặt hệ thống âm thanh hội nghị
Lắp đặt thiết bị CNTT tác nghiệp
Lắp đặt hệ thống màn hình hội trường lớn
Lắp đặt thiết bị nội thất phòng điều hành
Lắp đặt thiết bị điện
Triển khai lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến
Lắp đặt thiết bị cho Hội trường 1
Lắp đặt thiết bị truyền hình trực tuyến
Lắp đặt hệ thông MCU
Lắp đặt phần mềm, bản quyền cho cầu truyền hình trực tuyến
Lắp đặt thiết bị phụ trợ cho cầu truyền hình trực tuyến
Triển khai lắp đặt hệ thống phòng học – thi trực tuyến
Lắp đặt thiết bị phòng học – thi trực tuyến
Triển khai lắp đặt hệ thống camera AI
Lắp đặt hệ thống camera AI mở cửa ra vào và chấm công nhân viên cho tòa nhà A17
Lắp đặt hệ thống camera AI quản lý học viên giảng đường 1
Lắp đặt vật tư thi công (giảng đường 1)
Lắp đặt hệ thống camera AI quản lý học viên giảng đường 2
Lắp đặt vật tư thi công (giảng đường 2)
Triển khai lắp đặt hệ thống điều hòa nhà A8
Lắp đặt hệ thống điều hòa
Lắp đặt các vật tư và phụ kiện
Triển khai lắp đặt hệ thống hạ tầng mạng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện Trung tâm)
Lắp đặt hệ thống mạng có dây
Lắp đặt hệ thống mạng không dây
Lắp đặt thiết bị cho hệ thống mạng LAN, WIFI
Triển khai lắp đặt hệ thống hạ tầng mạng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lắp đặt hệ thống mạng có dây
Lắp đặt hệ thống mạng không dây
Lắp đặt thiết bị cho hệ thống mạng LAN, WIFI
Triển khai lắp đặt hệ thống hạ tầng mạng tại Học viện Chính trị  Khu vực I (TP Hà Nội)
Lắp đặt hệ thống mạng có dây
Lắp đặt hệ thống mạng không dây
Lắp đặt thiết bị cho hệ thống mạng LAN, WIFI
Triển khai lắp đặt hệ thống hạ tầng mạng tại Học viện Chính trị Khu vực II (TP Hồ Chí Minh)
Lắp đặt hệ thống mạng có dây
Lắp đặt hệ thống mạng không dây
Lắp đặt thiết bị cho hệ thống mạng LAN, WIFI
Triển khai lắp đặt hệ thống hạ tầng mạng tại Học viện Chính trị Khu vực III (TP Đà Nẵng)
Lắp đặt hệ thống mạng có dây
Lắp đặt hệ thống mạng không dây
Lắp đặt thiết bị cho hệ thống mạng LAN, WIFI
Triển khai lắp đặt hệ thống hạ tầng mạng tại Học viện Chính trị Khu vực IV (TP Cần Thơ)
Lắp đặt hệ thống mạng có dây
Lắp đặt hệ thống mạng không dây
Lắp đặt thiết bị cho hệ thống mạng LAN, WIFI
Chia sẻ:
Img Contact

Đăng ký nhận tin tức mới nhất từ FPT IS

    Tôi đồng ý chia sẻ thông tin và đồng ý với Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân