Ebook Đẩy mạnh tuyên truyền bằng chuyển đổi số hiệu quả các cuộc thi phong trào - FPT IS

Đẩy mạnh tuyên truyền bằng chuyển đổi số hiệu quả các cuộc thi phong trào

Ebook Cuoc Thi 03 1719987980

Chuyển đổi số các cuộc thi phong trào

Các hoạt động tuyên truyền, tổ chức cuộc thi trực tuyến trở thành hoạt động thường xuyên và được Chính phủ khuyến khích từ trung ương đến địa phương. Phương pháp này trở thành xu hướng mới thay thế cách tổ chức cũ, giúp mọi người hòa mình vào thời đại Cách mạng công nghệ 4.0

  • Tại sao các đơn vị cần suy nghĩ và cách thức tiếp cận trong việc triển khai chuyển đổi số hoạt động tuyên truyền
  • Phương pháp tiếp cận trong việc chuyển đổi số các cuộc thi tuyên truyền là gì?
  • Làm sao để các dơn vị tổ chức hoạt động chuyển đổi số các cuộc thi tuyên truyền một cách hiệu quả?

FPT IS giới thiệu Ebook Đẩy mạnh tuyên truyền bằng chuyển đổi số hiệu quả các cuộc thi phong trào chia sẻ cùng tổ chức, doanh nghiệp về cách thức tổ chức cuộc thi mới hiệu quả hơn, minh bạch hơn và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Đẩy mạnh tuyên truyền bằng chuyển đổi số hiệu quả các cuộc thi phong trào
Tìm kiếm

Bài viết chuyên gia về Giáo dục số & Chuyển đổi số

Chuyển đổi số - 16/07/2024

Nhận diện các rủi ro trong dự án công nghệ thông tin

Hiện nay, sự phát triển của hệ thống công nghệ thông tin tại Việt Nam đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên sự phát triển vượt bậc này không chỉ mang tới những lợi ích cho doanh...
Img Contact

Đăng ký để nhận bảng tin xu hướng số hàng tuần

    Tôi đồng ý chia sẻ thông tin và đồng ý với Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân

    Ebook Đẩy mạnh tuyên truyền bằng chuyển đổi số hiệu quả các cuộc thi phong trào - FPT IS