Kho dữ liệu số - Trái tim chuyển đổi số

Kho dữ liệu số – Trái tim chuyển đổi số

Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ của dữ liệu số trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp. Tuy nhiên phần lớn dữ liệu số của các cơ quan, tổ chức hiện nay chưa được liên kết, tổng hợp, phân tích và khai thác một cách hiệu quả. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc triển khai một hệ thống tập trung về dữ liệu của các tỉnh thành tại Việt Nam. Khái niệm về Kho dữ liệu số ra đời từ đó.

1. Quan điểm về dữ liệu trong thời đại chuyển đổi số

Dls 1 1715248476

Khái niệm Kho dữ liệu số

  • Kho dữ liệu số là một kho dữ liệu lớn về kinh tế văn hóa xã hội (big data) của một đô thị tích hợp dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc từ các nguồn dữ liệu người dân, doanh nghiệp và chính quyền;
  • Kho dữ liệu là công cụ hỗ trợ việc quản lý, hoạch định dữ liệu đô thị; tự chủ dữ liệu; đồng hành quá trình số hóa; hình thành các CSDL dùng chung; khai phá hình thành các dữ liệu giá trị gia tăng; hình thành hệ sinh thái dữ liệu chính quyền – người dân – doanh nghiệp thông qua cơ chế cung cấp, chia sẻ và đóng góp dữ liệu

Những đặc điểm chính của Kho dữ liệu số:

  • Việc tích hợp, quản lý, khai phá, kết nối, chia sẻ, sử dụng, khai thác Kho dữ liệu được thực hiện thông qua các nền tảng với cơ chế định danh, xác thực, phân quyền người sử dụng;
  • Dữ liệu lớn đa hình thái từ các nguồn được tích hợp, làm sạch, chuyển hóa đưa vào lưu trữ và quản lý tại Kho dữ liệu;
  • Dữ liệu tại Kho là cơ sở đầu vào hình thành các CSDL dùng chung, khai phá mô phỏng dự báo hình thành các dữ liệu giá trị gia tăng mới;
  • Việc truy cập, khai thác Kho dữ liệu được thực hiện qua các dịch vụ dữ liệu truy cập trực tuyến, di động, các giao diện lập trình ứng dụng, các phương thức, giải pháp kỹ thuật khai thác dữ liệu khác;
  • Một phần của Kho dữ liệu sẽ được chia sẻ/ đóng góp giữa người dân, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp thông qua các dịch vụ dữ liệu mở để khai thác sử dụng để tạo giá trị gia tăng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội đô thị;
  • Kết quả tích hợp, khai phá, mô phỏng, chia sẽ dữ liệu/ dịch vụ có thể trực quan hóa thông qua số liệu tổng hợp, lớp dữ liệu do nền tảng không gian tài nguyên đô thị cung cấp, công cụ quản trị tiến hóa từ quản trị trên quy trình -> quản trị dựa trên dữ liệu -> quản trị trực quan trên tương tác bản sao kỹ thuật số;

2. Giải pháp Kho dữ liệu số FPT.Fortuna

Kho dữ liệu số FPT.Fortuna là một hệ thống công nghệ thông tin chuyên dụng dùng để thu thập, lưu trữ, quản lý, và phân tích các loại dữ liệu kỹ thuật số từ nhiều nguồn khác nhau trong một tổ chức hoặc một cơ quan. Hệ thống này được thiết kế để giúp người dùng có thể truy cập vào các dữ liệu một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, từ đó hỗ trợ ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu chính xác và cập nhật.

Dls 2 1715248474

Mô hình tổng thể Hệ thống kho dữ liệu số FPT Fortuna

Sơ lược chức năng của FPT.Fortuna:

Tích hợp dữ liệu: Hệ thống kho dữ liệu số có khả năng tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm dữ liệu nội bộ của tổ chức và dữ liệu từ bên ngoài, để tạo thành một kho dữ liệu thống nhất, dễ truy cập.

Lưu trữ và quản lý: Cung cấp giải pháp lưu trữ dữ liệu lớn, bảo mật cao, có khả năng mở rộng linh hoạt, đảm bảo dữ liệu luôn sẵn sàng khi cần và an toàn trước các nguy cơ mất mát hoặc hư hại.

Phân tích và báo cáo: Năng lực phân tích mạnh mẽ là một phần không thể thiếu của kho dữ liệu số, giúp phân tích xu hướng, dự đoán kết quả và tạo ra các báo cáo chi tiết để hỗ trợ quyết định kinh doanh và quản lý.

Truy cập và trích xuất: Người dùng có thể truy cập dễ dàng và trích xuất thông tin từ kho dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác, thông qua các giao diện người dùng thân thiện và hiệu quả.

Kho dữ liệu số đóng vai trò cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số của các tổ chức, đặc biệt trong thời đại dữ liệu ngày càng trở thành tài sản quan trọng. 

Với đội ngũ có kinh nghiệm triển khai giải pháp FPT.Fortuna ở nhiều địa phương trong suốt 10 năm qua, FPT-IS luôn sẵn sàng đồng hành cùng các cơ quan nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp trong việc hình thành Kho dữ liệu số. Việc triển khai và quản lý hiệu quả Kho dữ liệu số sẽ là nền tảng vững chắc của công cuộc chuyển đổi số, mang lại lợi thế cạnh tranh và đóng góp vào sự thành công lâu dài của một tổ chức hay một cơ quan nhà nước.

Quý khách hàng có thể tham khảo thông tin và liên hệ trình bày giải pháp theo đường link:

Giải pháp Kho dữ liệu số FPT.Fortunahttps://fpt-is.com/fortuna/

Bài viết độc quyền của chuyên gia FPT IS

Tác giả Mỵ Duy Long

Giám đốc Trung tâm phần mềm Chính quyền số Miền Bắc, Khối Chính phủ

Chia sẻ:
Img Contact

Đăng ký nhận tin tức mới nhất từ FPT IS

    Tôi đồng ý chia sẻ thông tin và đồng ý với Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân