Vượt qua rào cản trong tính toán lượng khí thải: Bài học từ một doanh nghiệp phần mềm tiên phong - FPT IS

Vượt qua rào cản trong tính toán lượng khí thải: Bài học từ một doanh nghiệp phần mềm tiên phong

Vượt qua rào cản trong tính toán lượng khí thải: Bài học từ một doanh nghiệp phần mềm tiên phong

1.    Kiểm kê khí nhà kính: Những thách thức quốc tế đối với các công ty

Sự phức tạp của kế toán carbon khi không có phân tích vòng đời sản phẩm đã được xác định là một thách thức lớn do tính chủ quan, không chính xác và độ phức tạp cao (Lackner, 2023). Những thách thức về phương pháp luận liên quan đến ranh giới hệ thống, đơn vị chức năng và việc phân bổ trong đánh giá vòng đời để lượng hóa tính bền vững của nhiên liệu sinh học và sản phẩm sinh học cũng đặt ra những trở ngại trong kế toán carbon (Gheewala, 2023).

Các thách thức trong kế toán carbon còn bao gồm nhu cầu về các phương pháp kế toán mạnh mẽ và được tiêu chuẩn hóa hơn cho các giải pháp loại bỏ carbon như cô lập carbon trong đất và tăng cường phong hóa đá tự nhiên (Buck et al., 2020). Hơn nữa, việc triển khai chậm các công cụ tính toán carbon trong các ngành như xây dựng cũng là một thử thách cần được giải quyết (Jackson & Kaesehage, 2020). Việc tích hợp giảm phát thải carbon vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi là rất quan trọng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tính đến các nhu cầu khác nhau của các bên liên quan (Winschel, 2021).

2.    Giới thiệu về Công ty

Công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực Điện toán Đám mây và Cơ sở hạ tầng CNTT.

 • Doanh thu hàng năm trên 1 tỷ USD.
 • Hoạt động tại 28 quốc gia.
 • 26.000 nhân viên trên toàn thế giới.
 • Hơn 5.000 nhà cung cấp.

Đặt mục tiêu trung hòa carbon, một công ty Điện toán Đám mây và Cơ sở hạ tầng CNTT hàng đầu đã đề ra các kế hoạch hành động dựa trên cơ sở khoa học để giảm thiểu tác động đến môi trường. Nhưng làm thế nào để họ hiện thực hóa những mục tiêu này?

 3. Vấn đề: Việc thuê ngoài dịch vụ tính toán lượng khí thải carbon mang lại nhiều hạn chế

Trong nhiều năm, công ty đã sử dụng dịch vụ tư vấn và bảng tính để theo dõi lượng khí thải carbon. Theo thời gian, lãnh đạo nhóm phát triển bền vững nhận ra rằng cách tiếp cận này không đủ để đo lường chính xác tiến độ hướng tới các mục tiêu đầy tham vọng như vậy. Quy trình này rời rạc, không minh bạch, phụ thuộc nhiều vào việc nhập dữ liệu thủ công và xử lý quá chậm. Với lực lượng lao động lớn, liên đới nhiều phòng ban vì doanh nghiệp hoạt động trên hơn 28 quốc gia với quy định khác nhau. Một quy trình tính toán carbon bằng Excel sẽ không thể xử lý mức độ phức tạp này của công ty. Họ kết luận rằng cách tiếp cận bền vững lâu dài nhất là tự xây dựng năng lực nội bộ và củng cố chuyên môn trong lĩnh vực này.

“Một công ty lớn sẽ không giao phó toàn bộ thông tin tài chính của mình cho các nhà tư vấn bên ngoài bằng những quy trình thủ công. Tương tự như vậy đối với kế toán carbon – chỉ dựa vào các quy trình thủ công khiến công ty dễ bị tổn thương và hạn chế khả năng hiểu đầy đủ về tác động môi trường của mình – Giám đốc Phát triển Bền vững”

3.    Thách thức: Kiểm kê khí nhà kính cần được tự động hóa cho một công ty đa quốc gia.

Lượng khí thải carbon, cũng giống như dữ liệu tài chính, là một chỉ số quan trọng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay. Việc theo dõi và quản lý lượng khí thải carbon hiệu quả giúp doanh nghiệp:

 • Đưa ra quyết định sáng suốt: Giúp các nhóm trong doanh nghiệp đưa ra quyết định giảm lượng khí thải carbon, từ việc tối ưu hóa tuyến đường vận chuyển đến đánh giá tác động của nguyên liệu thô đến môi trường.
 • Nâng cao uy tín và trách nhiệm: Thể hiện cam kết phát triển bền vững, nâng cao uy tín với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.
 • Tuân thủ quy định: Đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường ngày càng nghiêm ngặt.

Thách thức trong việc quản lý lượng khí thải carbon:

 • Dữ liệu rời rạc: Việc thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, thiếu hệ thống thống nhất khiến việc quản lý trở nên khó khăn.
 • Thiếu tính chính xác: Dữ liệu thủ công dễ xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến tính chính xác của báo cáo.
 • Khó khăn trong việc theo dõi: Hệ thống quản lý thủ công không đáp ứng được nhu cầu mở rộng của doanh nghiệp.

Mô Tả Dữ Liệu Phát Thải Nằm Rời Rạc Ở Nhiều Phòng Ban

Mô tả dữ liệu phát thải nằm rời rạc ở nhiều phòng ban

4.    Giải pháp: Tích hợp dữ liệu carbon vào phần mềm kiểm kê khí nhà kính

Công ty đang xây dựng một trung tâm dữ liệu bền vững tập trung, sau đó sử dụng dữ liệu này để tích hợp với phần mềm kiểm kê khí nhà kính để thực hiện kế toán carbon chuyên nghiệp nhằm đạt được tính tự động hóa, chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu. Phần mềm này sẽ giúp:

 • Hợp lý hóa việc thu thập dữ liệu.
 • Tích hợp thông tin chuyên sâu về lượng khí thải carbon.
 • Cung cấp cho các nhóm thông tin cần thiết để tối ưu hóa hoạt động, giảm phát thải và cải thiện chất lượng báo cáo.
 • Loại bỏ gánh nặng quản lý dữ liệu thủ công.

verNhóm dự án: Các vai trò chính

 • Quản lý Phát triển Bền vững:
  • Cung cấp tầm nhìn chiến lược cho các sáng kiến quản lý carbon.
  • Điều chỉnh các mục tiêu của dự án với các mục tiêu bền vững của toàn công ty.
  • Vận động và thúc đẩy dự án trong toàn tổ chức.
 • Quản lý Dữ liệu & Phân tích:
  • Giám sát chiến lược dữ liệu.
  • Đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu.
  • Phát triển các mô hình phân tích cho thông tin chuyên sâu về lượng khí thải carbon.
  • Dẫn dắt quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu.
 • Kỹ sư phần mềm:
  • Phát triển và duy trì các ứng dụng phần mềm, công cụ và bảng điều khiển để theo dõi carbon, báo cáo các mô hình kịch bản và tích hợp vào các quy trình hoạt động.
 • [Đối tác] Chuyên gia Phần mềm Kế toán Carbon:
  • Cung cấp kiến thức chuyên môn về các tiêu chuẩn kế toán carbon (như Giao thức GHG), các phương pháp tốt nhất và giải pháp phần mềm hiệu quả.
  • Đảm bảo tính chính xác và các phép tính có thể kiểm chứng.
 • [Đối tác] Nhà phân tích dữ liệu:
  • Thu thập, làm sạch và phân tích dữ liệu có liên quan đến kế toán carbon.
  • Xác định các điểm phát thải trọng điểm và lĩnh vực có tiềm năng giảm phát thải.
  • Chuyển đổi dữ liệu phức tạp thành thông tin chi tiết có thể hành động.
 • [Đối tác] Kỹ sư dữ liệu:
  • Thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu hỗ trợ trung tâm dữ liệu bền vững.
  • Đảm bảo khả năng mở rộng, hiệu quả đường truyền dữ liệu và tích hợp liền mạch giữa các hệ thống.
 • [Đối tác] Chuyên gia về Biến đổi khí hậu:
  • Cung cấp kiến thức chuyên sâu về khoa học khí hậu, nghiên cứu mới nhất và chính sách xoay quanh biến đối khí hậu.
  • Hỗ trợ thiết lập mục tiêu, chiến lược và diễn giải những nỗ lực của công ty trong bối cảnh rộng lớn hơn của hành động vì khí hậu toàn cầu.

5.    Tự động hóa tính toán lượng khí thải carbon

Thách thức lớn trong việc thiết kế trung tâm dữ liệu bền vững là nhu cầu về dữ liệu phát thải carbon chính xác với chuẩn thế giới. Để tránh những cạm bẫy của việc quản lý dữ liệu thủ công, nhóm dự án đã tìm kiếm một đối tác cung cấp giải pháp API với khả năng mở rộng linh hoạt. Hơn 27,000 dữ liệu phát thải, minh bạch của phần mềm đã trở thành giải pháp hoàn hảo, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu các lỗi sai tiềm ẩn.

“Phần mềm này mang lại giá trị tức thì nhờ vào dữ liệu hệ số phát thải đáng tin cậy, được cấu trúc khoa học và minh bạch. Điều này đã hợp thức hóa các quy trình của chúng tôi và đảm bảo sự tin tưởng của các bên liên quan vào các báo cáo phát triển bền vững của công ty. Giám đốc Phát triển Bền vững”

Bài học kinh nghiệm: Tạo tác động môi trường thông qua dữ liệu

Đầu tư vào Phát triển bền vững dựa trên Dữ liệu: Thách thức và Thành quả

Mặc dù thiết lập ban đầu có vẻ phức tạp, nhưng lợi ích của chiến lược phát triển bền vững dựa trên dữ liệu nhanh chóng trở nên rõ ràng, thúc đẩy cả tác động môi trường và hiệu quả kinh doanh. Việc tạo ra một hệ thống quản lý dữ liệu bền vững hiệu quả đòi hỏi phải có kế hoạch chiến lược, bao gôm xây dựng nhóm chuyên trách, kiến trúc phần mềm có khả năng mở rộng và thực hiện dự án một cách lặp đi lặp lại. Cam kết này mang lại lợi nhuận đáng kể. Đây là những gì công ty này đã đạt được chỉ trong vài tháng:

 • Hiệu quả tự động: Giảm thiểu công việc thủ công bằng cách tích hợp API để tự động tính toán lượng khí thải carbon trong một hệ thống có thể mở rộng.
 • Thông tin chi tiết phù hợp: Trao quyền cho các nhóm trong toàn tổ chức với quyền truy cập tự phục vụ vào các số liệu carbon có liên quan thông qua một cấu trúc linh hoạt, mô-đun.
 • Trách nhiệm giải trình và Niềm tin: Đảm bảo tính minh bach và khả năng kiểm toán thông qua các phép tính phù hợp với Giao thức GHG và các phương pháp được kiểm tra khoa học.
 • Quyền tự chủ dữ liệu: Duy trì toàn quyền kiểm soát dữ liệu nhạy cảm với quản trị dữ liệu nội bộ an toàn.
 • Tối ưu hóa nguồn lực: Tăng tiết kiệm chi phí và thời gian bằng cách tự động hóa các tác vụ, giảm nhu cầu hỗ trọ từ bên ngoài và giải quyết các yêu cầu từ các bên liên quan với ít nỗ lực hơn. Chúng tôi ước tính giảm được 80% chi phí so với việc thuê các chuyên gia kèm các quy trình thủ công nội bộ trong suốt một năm.

Phần mềm kế toán carbon được xây dựng sẵn cùng sự tư vấn của nhiều chuyên gia Biến đổi khí hậu tiên phong như VertZéro có thể hợp lý hóa việc quản lý lượng khí thải carbon của doanh nghiệp, tự động hóa các tính toán lượng khí thải và mang lại sự minh bạch cần thiết cho việc ra quyết định chiến lược. Liên hệ vói VertZéro ngay hôm nay để bắt đầu quá trình chuyển đổi mục tiêu phát triển bền vững của bạn – vì một tương lai xanh hơn.

Chia sẻ:
Img Contact

Đăng ký nhận tin tức mới nhất từ FPT IS

  Tôi đồng ý chia sẻ thông tin và đồng ý với Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân