VNPAY - Ứng dụng FPT.eContract ký hợp đồng với điểm bán trên toàn quốc - FPT IS - Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

VNPAY - Ứng dụng FPT.eContract ký hợp đồng với điểm bán trên toàn quốc

Câu chuyện thành công về việc tối ưu hoá quy trình vận hành và trải nghiệm khách hàng dựa trên ứng dụng hợp đồng điện tử

Logo Hdb 2

Về khách hàng

VNPAY - Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam

VNPay là doanh nghiệp fintech hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử.

Bài toán

  • Tính đến năm 2020, đã có hơn 150.000 doanh nghiệp hợp tác sử dụng VNPay tại điểmbán. Mỗi tháng, VNPay triển khai ký kết hơn 2.000 hợp đồng với đối tác để triển khai sử dụng ứng dụng VNPay tại điểm bán.

  • Nhân viên kinh doanh (NVKD) phải mang hợp đồng bản cứng đến từng điểm bán của đối tác. Để hoàn thành ký kết hợp đồng, NVKD phải mất công đi lại nhiều lần.

  • Hàng tháng, công ty phải thu thập toàn bộ hợp đồng ở mọi nơi về bộ phận hành chính.

Group

Số lượng hợp đồng khổng lồ

Group 1

Quy trình thủ công lặp lại

Giải pháp

Từ đầu năm 2022, VNPAY đã ứng dụng FPT.eContract để ký hợp đồng với các đối tác trên toàn quốc (Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Vũng Tàu,…) Không chỉ VNPay mà các công ty thành viên khác của tập đoàn VNLife (Pos365, Digilife, Sapo) cũng bắt đầu sử dụng FPT.eContract

Từ tháng 2/2023, VNPay bắt đầu ứng dụng FPT.CeCA để xác thực các hợp đồng với các đối tác lớn hoặc các hợp đồng có giá trị cao. Giúp tăng tính xác thực cho hợp đồng, đề phòng các trường hợp kiện tụng, tranh chấp

Eff
0 phút
Tối ưu thời gian (5 phút ký số)
Eff
0 %
Số hoá quy trình

Tìm hiểu thêm về khách hàng của chúng tôi Tải xuống case study

Img Contact

Đăng ký nhận tin tức mới nhất từ FPT IS

    Tôi đồng ý chia sẻ thông tin và đồng ý với Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân

    VNPAY - Ứng dụng FPT.eContract ký hợp đồng với điểm bán trên toàn quốc - FPT IS - Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT