Nghiên cứu điển hình về kiểm kê khí nhà kính của các Ngân hàng lớn hàng đầu Thế giới - FPT IS - Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

Nghiên cứu điển hình về kiểm kê khí nhà kính của các Ngân hàng lớn hàng đầu Thế giới

Giải quyết một nhu cầu cấp thiết: Báo cáo phát thải carbon trong tài chính

Hiệp hội Kế toán Carbon trong Tài chính (PCAF) đóng vai trò tiên phong trong việc đáp ứng nhu cầu cấp thiết về báo cáo phát thải carbon trong lĩnh vực tài chính. Tiêu chuẩn Kế toán và Báo cáo Khí nhà kính Toàn cầu (Global GHG Accounting and Reporting Standard) của PCAF cung cấp một khuôn khổ toàn diện cho phép các tổ chức tài chính theo dõi lượng phát thải Phạm vi 3, Loại 15 – lượng phát thải gắn liền với các hoạt động đầu tư và cho vay. Đây là bước tiến quan trọng trong việc kết nối hoạt động tài chính với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển hướng dòng vốn sang các giải pháp bền vững, ít carbon.

Trong phiên bản năm 2020, tiêu chuẩn PCAF bao gồm các loại tài sản sau:

 • Cổ phiếu niêm yết và trái phiếu doanh nghiệp
 • Khoản vay doanh nghiệp và cổ phiếu chưa niêm yết
 • Tài chính dự án
 • Bất động sản thương mại
 • Thế chấp
 • Khoản vay mua ô tô

Chúng tôi đã phân tích nghiên cứu điển hình về các ngân hàng đặt nền tảng trên giá trị, dựa trên bản báo cáo của Liên minh Ngân hàng Giá trị Toàn cầu – GABV (2022). Các nghiên cứu này làm sáng tỏ những thách thức thực tế và cơ hội thú vị đi kèm với việc triển khai tiêu chuẩn PCAF tại Việt Nam.

Số Lượng Ngân Hàng Thế Giới Tham Gia Nghiên Cứu (gabv, 2022)

Số lượng ngân hàng thế giới tham gia nghiên cứu (GABV, 2022)

 

Những bài học chính dành cho lãnh đạo các ngân hàng tại Việt Nam dựa trên nghiên cứu:

Những nghiên cứu điển hình này mang đến những bài học giá trị cho các tổ chức lớn quan tâm đến việc báo cáo lượng khí thải carbon, tín chỉ carbon, và vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị). Bằng cách học hỏi từ kinh nghiệm của những đơn vị tiên phong, Doanh nghiệp có thể:

 • Dự đoán Thách thức: Chủ động giải quyết các rào cản tiềm ẩn để triển khai dự án một cách suôn sẻ.
 • Tối đa hóa Cơ hội: Phân tích những lợi ích tiềm năng của việc đánh giá và công bố lượng phát thải carbon.
 • Nâng cao Hiệu quả ESG: Thể hiện cam kết phát triển bền vững và định vị Doanh nghiệp như một động lực tích cực trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.

Đo Lường Phát Thải Tài chính: Tầm quan trọng và Lợi ích

Trong bối cảnh kinh doanh luôn thay đổi hiện nay, việc đo lường và báo cáo lượng khí thải do hoạt động tài chính do ngân hàng gây ra không chỉ thể hiện trách nhiệm với môi trường mà còn là một quyết định chiến lược. Hiểu rõ tác động của các khoản đầu tư lên khí hậu là rất quan trọng để thiết lập các mục tiêu khả thi và dẫn đầu quá trình chuyển đổi xanh.

Phát Thải Tài Chính Loại 15 Trong Phạm Vi 3 (pcaf, 2024)

Phát thải tài chính – Loại 15 trong Phạm vi 3 (PCAF, 2024)

Phân Biệt Phát Thải Tài Chính Với Phạm Vi 1 Và Phạm Vi 2 (invartis, 2024)

Phân biệt Phát thải tài chính với Phạm vi 1 và Phạm vi 2 (Invartis, 2024)

Theo nghiên cứu của Liên minh Ngân hàng Toàn cầu (GABV, 2022), có ba điểm quan trọng trước khi bất kỳ ngân hàng nào muốn triển khai PCAF để công bố mức phát thải carbon của họ.

 • Dữ Liệu Trung Thực & Tự động: “Chống biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu của các ngân hàng. Chúng tôi đóng một vai trò then chốt trong việc tài trợ cho các sáng kiến có ý thức về môi trường. Tiêu chuẩn PCAF cung cấp cho chúng tôi dữ liệu còn thiếu trước đây – dấu chân carbon từ các khoản đầu tư. Đó là nền tảng cho phép chúng tôi xác định hướng đi rõ ràng tiến tới một tương lai bền vững.”
 • Minh Bạch = Niềm Tin: “Hiểu tác động thực sự của chúng tôi đến môi trường là rất quan trọng. Chúng tôi đang nỗ lực tìm ra lượng khí thải carbon liên quan đến danh mục tín dụng. Sự minh bạch này rất cần thiết để xây dựng lòng tin trong mối quan hệ với khách hàng.”
 • Đối Thoại Với Khách Hàng: “Đo lường lượng khí thải tài chính không chỉ nói về các chỉ số; nó còn là một cơ hội. Tiêu chuẩn này giúp mở ra cuộc đối thoại với khách hàng về việc giảm lượng khí thải carbon của họ. Đó là sự minh chứng cho vị thế dẫn đầu – với cả khách hàng và các bên liên quan – cho thấy có thể thực hiện các hành động thiết thực và có tính so sánh cao trong lĩnh vực tài chính.”

Việc công bố báo cáo về lượng khí thải được tài trợ sẽ định vị doanh nghiệp của bạn như một nhà lãnh đạo quan tâm đến khí hậu, mở ra lợi thế cạnh tranh, quản lý rủi ro, đồng thời thu hút các nhà đầu tư và khách hàng mong muốn hướng đến sự phát triển bền vững.

Tại sao nên sử dụng Tiêu chuẩn PCAF thay vì Giao thức GHG (GHG Protocol)?

Tiêu chuẩn PCAF cung cấp một khuôn khổ được công nhận toàn cầu để báo cáo lượng khí thải carbon tiêu chuẩn hóa, mang đến cho các doanh nghiệp như bạn một số lợi thế hấp dẫn:

 • Tiêu chuẩn hóa Toàn cầu: Trong bối cảnh các yêu cầu báo cáo đang rất đa dạng, Tiêu chuẩn PCAF thiết lập một phương pháp nhất quán, được chấp nhận trên toàn cầu. Điều này đảm bảo tính so sánh và xây dựng độ tin cậy cho các sáng kiến bền vững của bạn.
 • Bao phủ Toàn diện các Loại Tài Sản: Cho dù ngân hàng đang xử lý danh mục đầu tư đa dạng hay các loại tài sản chuyên biệt, phương pháp toàn diện và không ngừng phát triển của Tiêu chuẩn PCAF sẽ đáp ứng nhu cầu đó.
 • Hỗ trợ từ Chuyên Gia: Việc triển khai một tiêu chuẩn báo cáo mới có thể phức tạp. Ban Thư ký PCAF và các tổ chức như VertZero cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ và tối đa hóa giá trị trong nỗ lực báo cáo carbon của bạn.

Ví Dụ Về Cách Tính Phát Thải Từ Khoản Vay Thế Chấp Tài Sản (bankinghub, 2022)

Ví dụ về cách tính phát thải từ khoản vay thế chấp tài sản (BankingHub, 2022)

Các ngân hàng lớn trên thế giới đánh giá cao PCAF, coi đây là một chuẩn mực toàn cầu đáng tin cậy. Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính chuyên biệt như ngân hàng tài chính vi mô nhấn mạnh tính linh hoạt của PCAF, cho phép đo lường đa dạng các loại tài sản tài chính.

Chúng tôi ghi nhận rằng các ngân hàng thuộc nhiều mô hình kinh doanh, quy mô và khu vực khác nhau đều có chung mong muốn thực hiện PCAF và thực hiện theo Hiệp định Khí hậu Paris. Những tổ chức này đều nhận thấy tầm quan trọng của việc đo lường lượng khí thải từ hoạt động cho vay như một bước đầu tiên thiết yếu hướng tới hành động vì khí hậu. Điều này cho thấy sức hút rộng rãi của tiêu chuẩn PCAF, cung cấp một khuôn khổ vững chắc phù hợp với mọi loại hình tổ chức tài chính. Tiêu chuẩn PCAF đơn giản hóa việc báo cáo lượng khí thải, củng cố độ tin cậy cho các cam kết ESG, và định vị doanh nghiệp như một đơn vị dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi sang xanh.

Chiến Lược Triển khai PCAF: Dự đoán Thách Thức để Thành Công

Hiểu rõ Con Đường phía Trước: Những Thách Thức khi Áp dụng PCAF

Tiêu chuẩn PCAF mang đến một công cụ mạnh mẽ để tổ chức tài chính của mình phù hợp với Thỏa thuận Khí hậu Paris. Tuy nhiên, mọi tiêu chuẩn mới đều có thể dẫn tới khó khăn ban đầu đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để giải quyết các thách thức tiềm ẩn. Hiểu rõ những thách thức này sẽ giúp đơn giản hóa quá trình và tối đa hóa tác động khi bạn báo cáo lượng khí thải carbon.

 Hai Loại Thách Thức Chính:

Thách Thức “Cứng” (Hard Challenges): Xuất phát từ sự phức tạp trong quá trình tính toán lượng phát thải carbon, bao gồm:

 • Thiếu Dữ Liệu: Hạn chế trong việc tiếp cận dữ liệu phát thải đáng tin cậy cho một số khoản đầu tư nhất định.
 • Chất Lượng Dữ Liệu: Dữ liệu không nhất quán hoặc không đầy đủ.
 • Tích Hợp Hệ Thống: Điều chỉnh hệ thống quản lý dữ liệu của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của PCAF.
 • Hiểu rõ tính phức tạp: Nắm bắt các phương pháp luận chi tiết trong Tiêu chuẩn PCAF.

Thách Thức “Mềm”: Liên quan đến việc quản lý tổ chức và nguồn lực:

 • Nguồn Lực Hạn Chế: Không đủ nhân sự hoặc chuyên môn dành riêng cho việc triển khai PCAF.
 • Quy Trình Thiếu Rõ Ràng: Cần hướng dẫn chi tiết từng bước, đặc biệt trong giai đoạn đầu.
 • Rào Cản Ngôn Ngữ: Khó khăn tiềm ẩn trong việc truy cập và diễn giải tài nguyên hướng dẫn.

Khó Khăn Chung Của Hơn 100 Ngân Hàng Khi Triển Khai Pcaf (gabv, 2022)

Khó khăn chung của hơn 100 ngân hàng khi triển khai PCAF (GABV, 2022)

Các tổ chức đã áp dụng PCAF thành công là những ví dụ cho thấy các thách thức có thể được giải quyết. Hãy học hỏi từ những phương pháp hiệu quả của họ như:

 • Ưu tiên Cải thiện Dữ liệu: Bắt đầu với nguồn dữ liệu tốt nhất hiện có và xây dựng hệ thống để không ngừng cải thiện chất lượng.
 • Chủ Động Tìm Kiếm Nguồn Lực từ Bên Ngoài: Sử dụng tư vấn viên để tận dụng các chuyên môn kỹ thuật nâng cao và đơn giản hóa quy trình.
 • Tận dụng Phần Mềm Phát Thải Carbon: Việc tích hợp tất cả các điểm dữ liệu và cập nhật các yếu tố phát thải từ phần mềm giúp các ngân hàng tập trung vào việc thu hẹp khoảng trống dữ liệu và nâng cao chất lượng dữ liệu.
 • Nâng Cao Năng Lực Nội Bộ: Phân bổ đủ nguồn lực và cân nhắc thuê thêm chuyên gia.
 • Tìm Kiếm Hỗ Trợ: Tận dụng các tài liệu hướng dẫn từ Ban Thư ký PCAF và các tổ chức ngành khác.

Nhìn chung, dự đoán trước các thách thức này là bước đầu tiên hướng tới thành công. Bằng cách chủ động giải quyết, tổ chức của bạn sẽ gặt hái được lợi ích đầy đủ từ việc áp dụng PCAF, củng cố vị thế là một nhà đầu tư có trách nhiệm và cam kết hành động vì khí hậu.Data availability challenges & solution

Giải Quyết Khoảng Trống Dữ liệu trong Việc Áp Dụng PCAF

Tính sẵn có của dữ liệu là trở ngại chính khi tính toán lượng khí thải được tài trợ bằng cách sử dụng Tiêu chuẩn PCAF. Các tổ chức tài chính thường gặp phải tình trạng thiếu dữ liệu phát thải chính xác ở cấp độ khách hàng và các nguồn dữ liệu công khai đáng tin cậy, đặc biệt là đối với các lĩnh vực hoặc loại tài sản chuyên biệt.

Các Vấn Đề Chính:

 • Thiếu dữ liệu phát thải của khách hàng: Thông tin chi tiết về lượng khí thải trực tiếp của khách hàng thường không được thu thập trong quá trình cho vay.
 • Yếu tố quy trách hạn chế: Việc tính toán phần cho vay được quy cho tổ chức của bạn có thể phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính vi mô.
 • Cơ sở dữ liệu ngành chưa đầy đủ: Các hệ thống phân loại ngành tiêu chuẩn (ví dụ: NAICS) có thể thiếu các yếu tố phát thải cho các lĩnh vực cụ thể hoặc chỉ cung cấp dữ liệu chung chung.
 • Hệ thống lỗi thời hoặc không tương thích: Các hệ thống ngân hàng không được thiết kế để nắm bắt dữ liệu chi tiết cần thiết cho báo cáo phát thải PCAF.
 • Khả năng thích ứng: Việc sửa đổi hệ thống, đặc biệt là đối với các ngân hàng nhỏ hơn, có thể tốn thời gian và chi phí.
 • Giải pháp thủ công: Phụ thuộc vào bảng tính và thu thập dữ liệu thủ công không hiệu quả và dễ xảy ra lỗi.

Mô Hình Xử Lý Dữ Liệu Của Vertzero Dành Cho Lĩnh Vực Ngân Hàng

Mô hình xử lý dữ liệu của VertZero dành cho lĩnh vực ngân hàng

Giải pháp 1: Giải Quyết Thách Thức Thiếu Dữ Liệu

 • Đơn Giản Hóa Thu Thập Dữ Liệu: VertZero cung cấp quy trình làm việc được sắp xếp hợp lý để thu thập dữ liệu phát thải của khách hàng. Điều này có thể bao gồm các bảng câu hỏi có thể tùy chỉnh, mẫu dữ liệu và tích hợp với các hệ thống quản lý khách hàng hiện có.
 • Truy Cập Hệ Số Phát Thải: Các nền tảng thường duy trì cơ sở dữ liệu hệ số phát thải mở rộng, bao gồm các ngành và loại tài sản đa dạng. Các yếu tố sẵn có này giúp đơn giản hóa các phép tính và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn bên ngoài không đầy đủ hoặc không đáng tin cậy.
 • Tính năng Cộng Tác: VertZero cho phép chia sẻ dữ liệu an toàn giữa các tổ chức tài chính và khách hàng của họ. Điều này nâng cao tính minh bạch và thúc đẩy cách tiếp cận hợp tác để cải thiện độ chính xác của dữ liệu phát thải theo thời gian.

Giải pháp 2: Vượt Qua Rào Cản Kỹ Thuật

 • Tính Toán Tự Động: VertZero hỗ trợ tự động hóa các phép tính phức tạp theo PCAF, giảm nhu cầu về chuyên môn nội bộ trong các phương pháp tính toán carbon. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và tiết kiệm thời gian.
 • Giao Diện Thân Thiện Với Người Dùng: Bảng điều khiển trực quan và các công cụ báo cáo của VertZero giúp những người không chuyên dễ dàng diễn giải kết quả và khai thác thông tin chi tiết từ dữ liệu phát thải. Điều này hỗ trợ việc ra quyết định và tương tác trong toàn tổ chức.
 • Chuyên gia Biến đổi khí hậu hỗ trợ: VertZero cung cấp hướng dẫn đào tạo, hội thảo trực tuyến và hỗ trợ chuyên biệt để giúp người dùng hiểu về Tiêu chuẩn PCAF đồng thời giải quyết các khía cạnh kỹ thuật của việc báo cáo.

Giải pháp 3: Đơn Giản Hóa Quy Trình Tổ Chức

 • Quản Lý Dữ Liệu Tập Trung: VertZero cung cấp một kho lưu trữ tập trung cho dữ liệu phát thải, loại bỏ sự cần thiết của các bảng tính rời rạc và tổng hợp dữ liệu thủ công. Điều này cải thiện chất lượng, tính nhất quán và khả năng truy cập dữ liệu.
 • Mẫu Báo Cáo và Tự Động Hóa: Các mẫu báo cáo có thể tùy chỉnh trong VertZero phù hợp với PCAF và các tiêu chuẩn bền vững khác, giúp dễ dàng tạo báo cáo cho các bên liên quan, cơ quan quản lý và các nhà đầu tư tiềm năng hơn.
 • Khả năng Mở Rộng: VertZero là nền tảng dựa trên đám mây được thiết kế để xử lý lượng dữ liệu ngày càng tăng và hỗ trợ sự phát triển của việc thực hiện kế toán carbon trong tổ chức.

Những Điểm Cần Lưu Ý

Mặc dù VertZero giúp giảm đáng kể các rào cản trong việc áp dụng PCAF, điều quan trọng cần lưu ý là:

 • Chất Lượng Dữ Liệu: Dù quy trình đã được đơn giản hóa, độ chính xác của báo cáo phát thải của ngân hàng cuối cùng vẫn phụ thuộc vào chất lượng của dữ liệu đầu vào. Việc cải thiện liên tục quá trình thu thập dữ liệu của khách hàng là rất quan trọng.
 • Tùy Biến: VertZero cung cấp khả năng linh hoạt, cho phép thích ứng với các nhu cầu cụ thể của tổ chức và các hệ thống hiện có của bạn.
 • Phân Tích Chi Phí – Lợi Ích: Đánh giá kỹ lưỡng các chi phí liên quan đến việc sử dụng VertZero so với các lợi ích tiềm năng về tiết kiệm thời gian, độ chính xác và khả năng báo cáo nâng cao.

Giải quyết vấn đề chất lượng dữ liệu

Tác động của chất lượng dữ liệu đến báo cáo lượng khí thải

Tính sẵn có của dữ liệu hạn chế đặt ra một thách thức đáng kể đối với độ chính xác của việc tính toán lượng khí thải được đầu tư. Các tổ chức tài chính thường xuyên đối mặt với các tình huống, buộc họ phải dựa vào giả định và mức trung bình của ngành. Điều này tạo ra rủi ro đánh giá quá cao hoặc quá thấp tác động môi trường thực sự của tổ chức.

 

Các vấn đề chính và hạn chế:

 • Khoảng trống dữ liệu của từng khách hàng: Các thông tin chi tiết quan trọng về lượng khí thải của khách hàng, đặc biệt là những khách hàng có hoạt động bảo vệ môi trường tích cực, thường bị thiếu. Điều này buộc các tổ chức phải sử dụng dữ liệu chung chung dựa theo ngành.
 • Hạn chế của hệ thống: Các hệ thống ngân hàng cốt lõi có thể không lưu giữ các điểm dữ liệu thiết yếu (ví dụ: quy mô tài sản khi cấp thế chấp), cản trở quá trình tính toán chính xác.
 • Theo dõi tiến độ: Việc phụ thuộc quá nhiều vào các ước tính sơ bộ gây khó khăn cho việc đo lường mức giảm phát thải theo thời gian và đưa ra các quyết định chiến lược.

Phân Loại Chất Lượng Dữ Liệu Phát Thải Tài Chính Của Vertzero (pcaf, 2022)

Phân loại chất lượng dữ liệu phát thải tài chính của VertZero (PCAF, 2022) 

Giải pháp 1: Đơn Giản Hóa Thu Thập và Quản Lý Dữ Liệu

 • Công cụ Hỗ Trợ Khách Hàng: VertZero cung cấp bảng câu hỏi, mẫu biểu hoặc tích hợp với cổng thông tin khách hàng sẵn có giúp thu thập dữ liệu phát thải chi tiết hơn trực tiếp từ nguồn. Điều này có thể giảm thiểu sự phụ thuộc vào mức trung bình chung của ngành và phản ánh tốt hơn hiệu quả hoạt động trong việc bảo vệ môi trường của khách hàng.
 • Kho Lưu Trữ Dữ Liệu Tập Trung: Nền tảng hoạt động như một trung tâm an toàn, tập trung cho dữ liệu phát thải. Việc này loại bỏ xử lý dữ liệu thủ công, cải thiện tính nhất quán và tạo điều kiện theo dõi quá trình cải thiện chất lượng theo thời gian.
 • Xác Thực Dữ Liệu: Các nền tảng có thể kết hợp kiểm tra dữ liệu tích hợp và các quy tắc xác nhận để xác định những mâu thuẫn hoặc lỗi tiềm ẩn trước khi thực hiện tính toán.
 • Truy Cập Hệ Số Phát Thải: VertZero thường duy trì cơ sở dữ liệu hệ số phát thải mở rộng bao gồm khả năng tìm kiếm theo ngành và thậm chí theo từng công ty, cho phép các ngân hàng cải thiện độ chính xác của báo cáo.
 • Tính năng Hợp Tác: VertZero cung cấp nền tảng chia sẻ dữ liệu giúp trao đổi an toàn với khách hàng, thúc đẩy đối thoại liên tục để cải thiện độ chi tiết và chính xác của dữ liệu mà tổ chức của bạn truy cập được.
 • Hỗ Trợ Điểm Chất Lượng Dữ Liệu PCAF: VertZero có thể có các tính năng tích hợp phù hợp với khuôn khổ Điểm Chất Lượng Dữ Liệu PCAF (PCAF Data Quality Score framework). Điều này giúp các ngân hàng đánh giá chất lượng dữ liệu một cách minh bạch và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
 • Khả Năng Tích Hợp: Nền tảng có thể tích hợp liền mạch với các hệ thống ngân hàng hiện có của bạn để hợp lý hóa quy trình làm việc và giảm thiểu nhập dữ liệu thủ công.
 • Cải Tiến Liên Tục: Dữ liệu khí hậu thường thay đổi liên tục theo các quy định ngày càng khắt khe. VertZero liên tục cập nhật những quy định, hệ số phát thải để đảm bảo khả năng ước tính chính xác lượng phát thải.

 

Giải Pháp 2: Nâng Cao Việc Ra Quyết Định

 • Trực Quan Hóa và Phân Tích: Bảng điều khiển và công cụ báo cáo của VertZero trực quan giúp hình dung dữ liệu phát thải, cho phép các ngân hàng xác định các lĩnh vực cần tập trung cải thiện chất lượng dữ liệu. Điều này giúp các quyết định về việc tập trung nỗ lực thu thập dữ liệu và thu hút khách hàng hiệu quả hơn.
 • Theo Dõi Cải Thiện Theo Thời Gian: VertZero có thể theo dõi điểm chất lượng dữ liệu trong quá khứ và các cải tiến. Điều này cho phép ngân hàng thể hiện cam kết minh bạch dữ liệu và theo dõi tiến độ trong các hoạt động tính toán carbon.

Hãy cùng tìm hiểu cách các tính năng cụ thể của VertZero để ngân hàng của bạn có thể nhanh chóng áp dụng PACF để công bố báo cáo phát thải, và xa hơn là Báo cáo phát triển bền vững ESG.

 

Bài viết độc quyền bởi Chuyên gia công nghệ FPT IS

Phạm Tuân

Giám đốc sản phẩm VertZéro

Công ty Hệ thống Thông tin FPT.

 

Chia sẻ:
Img Contact

Đăng ký nhận tin tức mới nhất từ FPT IS

  Tôi đồng ý chia sẻ thông tin và đồng ý với Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân