Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Trong công cuộc số hóa doanh nghiệp, chuyển đổi số đã trở thành động lực quan trong trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Các thay đổi trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp thường được xuất phát từ yêu cầu và đòi hỏi của khách hàng. Nói cụ thể hơn thì đó là sự nỗ lực không ngừng của Doanh nghiệp để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất có thể. Những thay đổi này thường được gọi là chuyển đổi doanh nghiệp. Vậy tài chính đóng vai trò gì trong công cuộc chuyển đổi doanh nghiệp?

Representation User Experience Interface Design Smartphone

Thách thức của Doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính:

Doanh nghiệp thường gặp phải các khó khăn trong việc giảm vận hành và cung cấp kịp thời các báo cáo phân tích chi tiết, đồng thời doanh nghiệp cũng đối mặt với yêu cầu phân tích chuyên sâu, cao cấp để hỗ trợ Chiến lược của doanh nghiệp.

Ở nhiều doanh nghiệp, Bộ phận tài chính thường mất quá nhiều thời gian để thu thập và luân chuyển thông tin, dữ liệu giữa các nguồn. Các bộ phận thường dùng các hệ thống tính toán rời rạc không kết nối hoặc từ bên ngoài như excel để theo dõi, phân tích doanh thu, chi phí, tính toán tổng hợp, hợp nhất lên tập đoàn. Dữ liệu ngày càng phức tạp, hệ thống dữ liệu khó theo dõi và tra cứu nguồn gốc.

Yêu cầu quản trị của doanh nghiệp ngày càng cao. Các yêu cầu về cung cấp dữ liệu phân tích chi tiết liên tục, theo thời gian thực với chất lượng cao đòi hỏi đáp ứng phục vụ cho việc điều hành, ra quyết định để đảm bảo hiệu quả và tuân thủ. Nhu cầu thông tin ngày càng tăng cao nhưng không được đáp ứng do sự kết nối rời rạc và thiếu hiệu quả của hệ thống.

Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã và đang bắt đầu tự động hóa quy trình, tuy nhiên các báo cáo phân tích từ hệ thống (như ERP) mới dừng lại ở phản ánh và đưa ra các vấn đề quá khứ, và như vậy thì mới chỉ là báo cáo hiện trạng, rất ít thông tin hoặc không có dự báo. Trong khi giá trị thực cho các quyết sách điều hành là dự báo tương lai.

Ngoài ra, sự đòi hỏi hệ thống báo cáo phân tích chuyên sâu đã và đang trở thành công cụ hàng ngày cho hoạt động vận hành nhưng các hệ thống của doanh nghiệp đã đầu tư theo các công nghệ cũ hoặc đầu tư rời rạc, chưa có kiến trúc và cấu trúc dữ liệu đã trở lên lạc hậu và không đủ khả năng đáp ứng.

Vì vậy, chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính là rất cần thiết, có yếu tố sống còn với doanh nghiệp để có một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính: giải pháp và lợi ích.

Sự thay đổi hướng tới tối ưu các quy trình, các giải pháp dựa trên công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud), … đang thống lĩnh và nhanh chóng thay đổi lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, mang lại những tiến bộ đáng kể về hiệu quả, tự động hóa và khả năng ra quyết định. Đây được xem là cuộc cách mạng hóa cách thức hoạt động của bộ máy tài chính, mang lại những lợi ích to lớn.

1. Tăng hiệu quvà tự động hóa bộ phận tài chính:

Các quy trình thủ công, giấy tờ đang được thay thế bằng quy trình làm việc tự động và hệ thống thông minh, giúp tăng hiệu quả và giảm chi phí vận hành.

Với công nghệ AI, nhiều công cụ ứng dụng tự động hóa được áp dụng như kiểm tra và xử lý hóa đơn, tự động lọc, nhập dữ liệu và đối chiếu, tự động hóa các quy trình tuân thủ và lập báo cáo tài chính. Các công cụ hỗ trợ AI có thể trích xuất, phân tích và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tạo báo cáo tài chính và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định.

AI có thể tự động hóa các quy trình đối chiếu tài chính, giảm bớt nỗ lực thủ công và đảm bảo hồ sơ tài chính chính xác. Thuật toán AI có thể khớp các giao dịch từ nhiều nguồn, xác định sự khác biệt và tự động đối chiếu các tài khoản (ví dụ: tự động tra soát, đối chiếu giao dịch thanh toán với sổ phụ ngân hàng, tự động đối chiếu hóa đơn của nhà cung cấp với đơn hàng và phiếu nhập kho, tự động tra soát và nhận dạng tiền thu với hóa đơn bán hàng, …), tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót.

AI có thể dự báo doanh thu một cách thông minh. AI có thể dự báo doanh thu bằng cách phân tích dữ liệu bán hàng lịch sử, hành vi của khách hàng, mùa vụ và xu hướng thị trường. Thuật toán AI có thể xác định các mẫu và dự đoán doanh thu trong tương lai với độ chính xác cao hơn, cho phép doanh nghiệp đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực sáng suốt.

AI có thể hỗ trợ các quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng thị trường đầu tư, hiệu suất tài sản và các yếu tố rủi ro. Thuật toán AI có thể phân tích lượng lớn dữ liệu tài chính để xác định các cơ hội đầu tư tiềm năng và đánh giá rủi ro đầu tư.

AI có thể giúp cải thiện việc quản lý vốn lưu động bằng cách tối ưu hóa dòng tiền, mức tồn kho và các khoản phải thu. Các công cụ được hỗ trợ bởi AI có thể phân tích dữ liệu tài chính và xác định các lĩnh vực cần cải thiện, giúp sử dụng vốn lưu động tốt hơn và giảm chi phí tài chính.

Những công nghệ mới này giúp giảm thao tác thủ công và hợp lý hóa hoạt động, giải phóng thời gian cho nhận sự tài chính để tập trung vào các sáng kiến mang tính ​​chiến lược.

2. Nâng cao khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu:

Hiện nay, các ứng dụng với sự hỗ trợ AI đang cách mạng hóa việc lập kế hoạch và dự báo tài chính bằng cách cho phép các doanh nghiệp phân tích lượng lớn dữ liệu lịch sử và thời gian thực để tạo ra các mô hình tài chính chính xác và có tính dự đoán. Bộ phận Tài chính có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi theo thời gian thực vào dữ liệu một cách toàn diện, chính xác giúp đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên hiểu biết sâu sắc. Những mô hình này có thể giúp doanh nghiệp dự đoán xu hướng tài chính trong tương lai, xác định các rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các quyết định chiến lược hiệu quả.Các nền tảng và công cụ phân tích dựa trên đám mây cho phép tích hợp và trực quan hóa dữ liệu, cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất tài chính và giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Cải thiện quản lý rủi ro và tuân thủ: Các thuật toán AI và máy học ngày càng được sử dụng nhiều hơn để phân tích dữ liệu tài chính và xác định các rủi ro tiềm ẩn, chẳng hạn như gian lận hoặc không tuân thủ các quy định. AI đang chuyển đổi các phương pháp quản lý rủi ro bằng cách cho phép doanh nghiệp xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro tài chính hiệu quả hơn. AI đang đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích, dự báo và phát hiện gian lận bằng cách phân tích các mẫu giao dịch, xác định các điểm bất thường và gắn cờ các hoạt động gian lận tiềm ẩn trong thời gian thực. Phương pháp phân tích dự đoán này giúp ngăn ngừa tổn thất tài chính và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Các thuật toán AI có thể phân tích lượng dữ liệu khổng lồ để khám phá các mô hình và mối tương quan ẩn giấu, cung cấp thông tin chi tiết về các rủi ro tiềm ẩn và cho phép các chiến lược giảm thiểu rủi ro chủ động, hiệu quả và đảm bảo tuân thủ quy định.

Quản lý chi tiêu và mua sắm hợp lý: Chuyển đổi kỹ thuật số tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình mua sắm hợp lý thông qua các đơn đặt hàng tự động, hóa đơn điện tử và hệ thống quản lý, đánh giá nhà cung cấp. Điều này cải thiện khả năng hiển thị về mô hình chi tiêu, tối ưu hóa việc quản lý hàng tồn kho và giảm chi phí mua sắm.Các quy trình mua sắm đến thanh toán (P2P) được hợp lý hóa, AI chuẩn hóa các quy trình P2P bằng cách tự động hóa các tác vụ như xử lý hóa đơn, phê duyệt thanh toán và quản lý, đánh giá nhà cung cấp. Việc tự động hóa này giúp giảm thiểu các lỗi thủ công, đẩy nhanh chu kỳ thanh toán và cải thiện hiệu quả tổng thể của chuỗi cung ứng.

Tăng cường mối quan hệ với nhà đầu tư: Các kênh tương tác và các hệ thống báo cáo thời gian thực cung cấp cho nhà đầu tư và các bên liên quan cái nhìn minh bạch và dễ tiếp cận về hiệu quả tài chính. Điều này hỗ trợ phát triển mối quan hệ bền chặt hơn và tạo điều kiện giao tiếp tốt hơn với các bên liên quan.

3. Cải thiện trải nghiệm tài chính của khách hàng:

Các giải pháp kỹ thuật số cho phép tạo cổng thông tin khách hàng được cá nhân hóa và các tùy chọn tự phục vụ để quản lý tài khoản, thanh toán và giải đáp thắc mắc. Điều này cải thiện sự thuận tiện và hài lòng của khách hàng, đồng thời giảm chi phí hành chính cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chuyển đổi kỹ thuật số ứng dụng AI có thể giúp doanh nghiệp cá nhân hóa việc cung cấp các giải pháp và dịch vụ tài chính cho khách hàng. Các công cụ được hỗ trợ bởi AI có thể phân tích dữ liệu khách hàng để hiểu nhu cầu tài chính, hành vi, sở thích và khả năng chấp nhận rủi ro của khách, từ đó đưa ra các dịch vụ tài chính phù hợp và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng: Các giải pháp dựa trên đám mây cho phép các hoạt động tài chính linh hoạt và có thể mở rộng. Điều này cho phép các doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi của điều kiện thị trường và nhu cầu kinh doanh, đồng thời hỗ trợ các kế hoạch tăng trưởng và mở rộng của họ.

4. Hợp tác và giao tiếp nâng cao:

Nền tảng kỹ thuật số và công cụ giao tiếp tạo điều kiện cho sự hợp tác liền mạch giữa các nhóm tài chính, phòng ban và các bên liên quan bên ngoài. Giao tiếp được cải thiện này dẫn đến sự liên kết tốt hơn, đưa ra quyết định nhanh hơn và tăng hiệu quả.

5. Cải thiện tính bảo mật và bảo vệ dữ liệu:

Các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ và công nghệ mã hóa dữ liệu là những thành phần thiết yếu của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực tài chính. Những biện pháp này bảo vệ thông tin tài chính nhạy cảm và đảm bảo tuân thủ các quy định về quyền riêng tư dữ liệu.Thực tiễn tài chính bền vững: Các giải pháp kỹ thuật số cho phép doanh nghiệp theo dõi và quản lý tác động đến môi trường, thúc đẩy các hoạt động tài chính bền vững. Điều này có thể dẫn đến giảm tiêu thụ tài nguyên, giảm lượng khí thải carbon và cải thiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Nhìn chung, chuyển đổi kỹ thuật số trong tài chính doanh nghiệp là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng, hiệu quả và lợi thế cạnh tranh. Bằng cách tận dụng công nghệ kỹ thuật số và các giải pháp đổi mới, bộ phận tài chính có thể mở ra những cơ hội mới, nâng cao năng lực ra quyết định và chiến lược và đóng góp vào thành công chung của tổ chức.

 

Tác giả Nguyễn Thị Phượng

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Khối doanh nghiệp

Công ty Hệ thống Thông tin FPT

*Các nguồn tài liệu tham khảo: các bài trên trang web của Oracle, SAP, chat-Bard của Google và một số tài liệu khác.

  • https://www.oracle.com/
  • https://www.oracle.com/erp/financials/
  • https://www.sap.com/sea/products/erp/grow/features/finance.html?campaigncode=CRM-YA22-INT-1517075&source=ppc-ph-google_ads-search&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAj_CrBhD-ARIsAIiMxT-m4-ZDu-ORvR4Zb-hbYa9IumCdidwL8DNCyj2_G5gAAkU3i2GvbSgaAtcIEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
  • Các nguồn tài liệu tham khảo: các bài trên trang web của Oracle, SAP, chat-Bard của Google và một số tài liệu khác.https://www.oracle.com/https://www.oracle.com/erp/financials/https://www.sap.com/sea/products/erp/grow/features/finance.html?campaigncode=CRM-YA22-INT-1517075&source=ppc-ph-google_ads-search&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAj_CrBhD-ARIsAIiMxT-m4-ZDu-ORvR4Zb-hbYa9IumCdidwL8DNCyj2_G5gAAkU3i2GvbSgaAtcIEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Chia sẻ:
Img Contact

Đăng ký nhận tin tức mới nhất từ FPT IS

    Tôi đồng ý chia sẻ thông tin và đồng ý với Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân